กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น
1 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
2 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
3 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ปฐมวัย