มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 2
ศึกษาธิการภาค 9 จังหวัดอุบลราชธานี
สุดยอดเด็กไทย ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่สากล

11 กุมภาพันธ์ 2557

ขณะนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๒๕๙๓ คน+ ในการแข่งขัน ๒๘๙ รายการ

ระบบจะปิดรับสมัครใน (5 กุมภาพันธ์ 2557)

ก่อนการปิดรับสมัครให้แต่ละเขตฯ ทำการยืนยันข้อมูลให้เรียบร้อย ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่มีรายชื่อเข้าแข่งขันในรายการนั้น

สรุปเหรียญรางวัล

เขตพื้นที่การศึกษา ส่งเข้าแข่งขัน (คน) จำนวนรายการ เหรียญทองอันดับ 1 เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
เขตพื้นที่การศึกษา ส่งเข้าแข่งขัน (คน) จำนวนรายการ เหรียญทองอันดับ 1 เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
อุบลราชธานี เขต 1 609 216 70 115 25 15
อุบลราชธานี เขต 2 269 105 12 37 20 11
อุบลราชธานี เขต 3 78 34 3 7 9 4
อุบลราชธานี เขต 4 145 61 12 27 10 6
อุบลราชธานี เขต 5 201 96 5 25 24 7
ยโสธร เขต 1 118 56 3 12 9 1
ยโสธร เขต 2 127 58 1 11 12 10
มุกดาหาร 68 42 3 13 12 4
ศรีสะเกษ เขต 1 224 113 16 41 15 13
ศรีสะเกษ เขต 2 234 92 6 20 10 11
ศรีสะเกษ เขต 3 6 2 0 0 2 0
ศรีสะเกษ เขต 4 132 63 0 8 5 9
อำนาจเจริญ 82 43 6 12 6 9
นครพนม เขต 1 118 54 5 15 12 11
นครพนม เขต 2 13 10 0 3 5 0
สกลนคร เขต 1 26 15 4 5 3 2
สกลนคร เขต 2 137 70 24 39 7 6
สกลนคร เขต 3 6 2 0 2 0 0
  • การแข่งขันการค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ให้โรงเรียนเตรียมเครื่องคอมมาเอง
    ส่วนแผ่นโปรแกรมกรรมการเตรียมให้
  • การแข่งขันชูโดกุ ปรับเปลี่ยนเป็นการแข่งขันแบบเดี่ยว เขตที่ส่งรายชื่อแล้วให้ส่งรายชื่อใหม่อีกครั้ง
  • การส่งเข้าแข่งขันต้องทำการยืนยันรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน มิเช่นนั้นท่านจะไม่มีรายชื่อในการแข่งขัน
  • การประสานงานที่ส่วนกลาง (อุบลราชธานี เขต 1) นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โทร.0865858338 และนายบำรุง แก้วจันดี นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0817180276
การกรอกข้อมูลให้กรอก 1 คนต่อ 1 ช่องกรอก และให้ทำตามคำแนะนำหรือหมายเหตุ เนื่องจากจะมีผลในขั้นตอนการสร้างใบเกียรติบัตร