ผลการแข่งขันโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา

ลำดับ กิจกรรม คะแนน เหรียญ
1 กิจกรรมเรียงความ ระดับม.1-3 65.00 ทองแดง อันดับ 1
2 กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ระดับม.1-3 73.00 เงิน อันดับ 2
3 การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับป.4-6 86.50 ทอง อันดับ 2
4 การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับม.1-3 82.00 ทอง อันดับ 2
5 สาระทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับป.1-3 65.00 ทองแดง อันดับ 1
6 สาระทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับป.4-6 65.30 ทองแดง อันดับ 1
7 สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ระดับป.1-6 86.00 ทอง อันดับ 2
8 สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับม.1-3 -
9 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับม.1-3 12.00 - อันดับ 0
10 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับป.1-3 68.00 ทองแดง อันดับ 1
11 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับม.1-3 -
12 สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลชาย ระดับป.1-6 86.00 ทอง อันดับ 2