ผลการแข่งขันโรงเรียนโรงเรียนมารดาทรงธรรม

ลำดับ กิจกรรม คะแนน เหรียญ
1 การประกวดมารยาทไทย ระดับป.4-6 88.80 ทอง อันดับ 5