ผลการแข่งขันโรงเรียนโรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ลำดับ กิจกรรม คะแนน เหรียญ
1 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ระดับม.1-3 82.00 ทอง อันดับ 1
2 การตัดต่อภาพยนตร์ ระดับม.4-6 87.66 ทอง อันดับ 2
3 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับม.1-3 0.00 -
4 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับม.4-6 86.00 ทอง อันดับ 2
5 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับม.4-6 73.00 เงิน อันดับ 2
6 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับป.4-6 64.25 ทองแดง อันดับ 1
7 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับม.4-6 83.25 ทอง อันดับ 2
8 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับม.1-3 62.00 ทองแดง อันดับ 1
9 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับม.1-3 82.33 ทอง อันดับ 2
10 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับป.4-6 81.00 ทอง อันดับ 2
11 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับม.1-3 84.00 ทอง อันดับ 1
12 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับม.1-3 84.00 ทอง อันดับ 2
13 กิจกรรมเรียงความ ระดับม.1-3 79.00 เงิน อันดับ 1
14 กิจกรรมเรียงความ ระดับม.4-6 78.00 เงิน อันดับ 2
15 การประกวดมารยาทไทย ระดับม.1-3 89.80 ทอง อันดับ 2
16 การประกวดมารยาทไทย ระดับม.4-6 82.00 ทอง อันดับ 2
17 สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับม.1-3 83.30 ทอง อันดับ 3
18 สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับม.4-6 0.00 -
19 สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ระดับม.1-3 89.00 ทอง อันดับ 1
20 สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ระดับม.4-6 73.00 เงิน อันดับ 2
21 สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับม.1-3 81.00 ทอง อันดับ 4
22 สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับม.4-6 77.33 เงิน อันดับ 2
23 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับป.4-6 76.00 เงิน อันดับ 1
24 การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับม.4-6 61.00 ทองแดง อันดับ 1
25 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับป.1-6 80.00 ทอง อันดับ 2
26 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับม.1-3 0.00 -
27 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับม.4-6 -
28 สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับม.4-6 87.00 ทอง อันดับ 1